First time in the World, Medical Books for adding 15 years to lifespan
Call Us:- +91-9090131385
Close

What every young girl needs to know about a “Young Girl”(Gujarati)

30.00

  • આખા ભારતમાં એવી યુવતીઓ છે કે જેઓ સમજી શકતા નથી કે તેઓ “તરુણાવસ્થા” દાખલ થતાં તેઓનું શું થઈ રહ્યું છે.
  • તે ભારતમાં મુખ્ય વર્જિત વિષય છે.
  • ચાલો આપણે આપણી દીકરીઓને તેમના ભવિષ્ય માટે યોજના કરવાની સમજ આપી.
  • આપણે આપણી યુવા દીકરીઓને શિક્ષિત અને દરેક તક આપવી જોઈએ.
  • જો આપણે તેમને શિક્ષિત નહીં કરીએ, તો ઇન્ટરનેટ આવશે.
  • તેમને શિક્ષિત કરવા માટેની શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ એ શહેરમાં અથવા મમ્મીનું લેડી ડોક્ટર છે.
Category: Tag: Product ID: 6857

Additional information

Book Type

Language

Corona Books
Youtube