First time in the World, Medical Books for adding 15 years to lifespan
Call Us:- +91-9090131385
Close

Body makes Insulin! Why body needs Insulin so badly?-Tamil

20.00

  1. இகூடுதல் ஆற்றலை சேமிப்பதில் இன்சுலின் மிகவும் முக்கியமானது கிளைக்கோஜன் கல்லீரல் மற்றும் தசைகளில்.
  2. நமக்கு உணவு கிடைக்காதபோது இந்த ஆற்றலை பயன்படுத்தலாம். இது நம் உயிர்வாழும் வழிமுறை.
  3. கல்லீரல் மற்றும் தசைகள் ஒரு வங்கியைப் போல செயல்படுகின்றன கூடுதல் சக்தியை கிளைகோஜனாக சேமித்து, பின்னர் இந்த கூடுதல் ஆற்றல் எதிர்காலத்தில் நமக்குத் தேவையான போதெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
Category: Tag: Product ID: 9271

Additional information

Book Type

Language

Corona Books
Youtube